Compose – jest to narzędzie wykorzystywane do określenia i uruchamiania wielokontenerowych aplikacji Docker.

Za pomocą Docker Compose możecie połączyć kilka kontenerów i otworzyć aplikację za pomocą jednej komendy. Docker Compose wykorzystuje plik YAML dla identyfikacji złożonego stosu w pliku. Następnie za pomocą jednej komendy tworzymy i uruchamiamy wszystkie służby z naszej konfiguracji.

W danej lekcji chcę przedstawić Państwu jak zainstalować Docker Compose na CentOS 8.

Instalowanie Docker

Aktualizujemy system

# dnf update -y

Dodajemy repozytorium Docker-CE do naszego systemu.

# dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Instalujemy najnowszą wersję docker.

# dnf install docker-ce --nobest

Uruchamiamy docker i dodajemy go do automatycznego pobierania.

# systemctl start docker
# systemctl enable docker

Sprawdzamy wersję dockera.

# docker --version
Docker version 19.03.6, build 369ce74a3c

Instalowanie Docker Compose

Docker Compose nie jest dostępny w repozytorium CentOS 8 domyślnie. Więc należy go pobrać z Git`u.

Instalujemy komendę curl.

# dnf install curl

Pobierzcie najnowszą wersję Docker Compose.

# curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.4/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

Aktualną wersję możecie znaleźć TU 

Należy zwrócić uwagę: Jeśli instalacja polecenia komendy docker-compose się nie powiedzie, to w takim przypadku trzeba sprawdzić ścieżkę. Również można utworzyć link symboliczny na /urs/bin lub w każdym innym katalogu.

# ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Sprawdzamy instalację.

# docker-compose --version
docker-compose version 1.25.4, build 8d51620a

Usunięcie

Aby usunąć Docker Compose jeśli został zainstalowany za pomocą curl.

# rm /usr/local/bin/docker-compose

# dnf remove docker-ce