W danym przewodniku pokażemy wam, jak zaktualizować Nagios CORE do najnowszej wersji.

Upewnij się, że masz kopię zapasową istniejących plików i konfiguracji Nagios. Jeśli coś pójdzie nie tak, umożliwi to powrót do starej wersji.

Tworzenie kopii zapasowej

# tar -cvf /tmp/nagios_backup.tar /usr/local/nagios

Aktualizacja Nagios

Programy Nagios i Apache muszą być wstrzymane.

# systemctl stop nagios httpd

Ostatnią wersję możecie znaleźć TU

W moim przypadku wersja 4.4.5 jest najbardziej aktualna.

# wget http://sourceforge.net/projects/nagios/files/nagios-4.x/nagios-4.4.5/nagios-4.4.5.tar.gz

Rozpakuj archiwum.

# tar zxvf nagios-4.4.5.tar.gz && cd nagios-4.4.5

Uruchom skrypt konfiguracyjny Nagios Core.

# ./configure --with-command-group=nagcmd

Skompiluj kod źródłowy Nagios.

# make all

Zainstaluj pliki binarne.

# make install

Uruchom serwis Nagios i Apache.

# systemctl start nagios httpd

Sprawdzenie aktualizacji

# /usr/local/nagios/bin/nagios -v /usr/local/nagios/etc/nagios.cfg

Aktualizacja Nagios do ostatniej wersji się powiodła.