Wersja Windows Server Evaluation Edition jest dostępna do pobrania z oficjalnej witryny firmy Microsoft i jest przeznaczona do oceny możliwości. Posiada pełną funkcjonalność i działa bez ograniczeń w okresie próbnym (180 dni).

Pod koniec okresu ewaluacyjnego w prawym dolnym rogu ekranu pojawi się komunikat: „Licencja wygasła”. Spowoduje to zamknięcie serwera, a nawet jeśli włączysz go ponownie, wyłączy się po godzinie.

Zgodnie z warunkami umowy licencyjnej firmy Microsoft po upływie 180-dniowego okresu próbnego należy zakupić licencję lub zaprzestać korzystania z wersji próbnej systemu operacyjnego.

Jednak firma Microsoft umożliwia resetowanie okresu próbnego i umożliwia pełne korzystanie z systemu Windows Server przez następny 180-dniowy okres.

Aby to zrobić, musisz uruchomić wiersz poleceń jako administrator i wykonać polecenie:

slmgr -rearm

Następnie ponownie uruchom serwer.

Mimo tej sztuczki prawidłowym oraz nie naruszającym warunki licencji Microsoft działaniem, jest przekonwertowanie wersji próbnej na zwykłą. Aby to zrobić, musisz uruchomić wiersz polecenia jako administrator i postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Najpierw upewnij się, że masz zainstalowaną wersję próbną:

DISM /online /Get-CurrentEdition

Zobacz listę dostępnych wersji:

DISM /online /Get-TargetEditions

Na podstawie danych wyjściowych polecenia wybierz dostępną wersję docelową systemu Windows Server i uaktualnij ją za pomocą klucza publicznego usługi KMS.
Dla wersji standardowej:

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /productkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /accepteula

W przypadku wersji do centrum danych:

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /productkey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX /accepteula

Następnie uruchom ponownie serwer.

Tagged: