Compose – це інструмент для визначення та запуску багатоконтейнерних додатків Docker.

За допомогою Docker Compose ви можете зв’язати кілька контейнерів і розгорнути додаток за допомогою однієї команди. Docker Compose використовує файл YAML для визначення складного стеку у файлі. Потім за допомогою однієї команди ви створюєте та запускаєте всі служби з вашої конфігурації.

У цьому туторіалі буде показано, як встановити Docker Compose на CentOS 8.

Встановлення Docker

Оновіть вашу систему.

# dnf update -y

Додайте репозитторій Docker-CE до системи.

# dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

Встановіть останню версію docker.

# dnf install docker-ce --nobest

Запустіть Docker та додайте його до автозавантаження.

# systemctl start docker
# systemctl enable docker

Перевірте версію docker’a.

# docker --version
Docker version 19.03.6, build 369ce74a3c

Встановлення Docker Compose

Docker Compose недоступний у репозиторії CentOS 8 за замовчуванням. Вам потрібно завантажити його з Git.

Встановіть команду curl.

# dnf install curl

Завантажте останню версію Docker Compose.

# curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.4/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose

Можете перевірити останні релізи тут 

Важливо: Якщо команда docker compose завершиться невдало після встановлення, перевірте ваш шлях. Ви також можете створити символічне посилання у /usd/bin або будь-якому іншому каталозі. 

# ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose

Перевірте встановлення.

# docker-compose --version
docker-compose version 1.25.4, build 8d51620a

Видалення

Для видалення Docker Compose, якщо ви встановили його за допомогою curl, ви можете виконати наступну команду.

# rm /usr/local/bin/docker-compose

# dnf remove docker-ce