Quantcast
arrow down usd uah rub gbp eur idr cart

Публічний Договір (Публічна Оферта)

Даний документ є еквівалентом усної угоди, акцептується оплатою послуг або реєстрацією на сайті. Будь ласка, ознайомтеся з текстом публічного договору перш, ніж ви почали реєстрацію або замовлення послуг на нашому сайті.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
на надання послуг

Представлена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній, юридичній особі укласти Угоду на надання послуг. Ця Угода є публічною і відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх замовників. Якщо ви згодні з умовами представленої Угоди - ви можете здійснити оплату послуг. У разі отримання оплати за послуги Угода буде вважатися укладеною, а наша компанія такою, що прийняла на себе зобов'язання надати відповідні послуги.

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) суб'єкта господарської діяльності ТОВ «ОНЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ», надалі іменованого «Виконавець», і містить всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 і гол. 63 Цивільного кодексу України).

1.2. Відповідно до п. 2 ст. 642 цивільного кодексу України (ЦКУ) у разі прийняття викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, що проводить таким чином акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ.

1.3. Цей Договір може бути укладений одним із таких способів:

а) Шляхом його підписання уповноваженими представниками Замовника та Виконавця;

б) Шляхом реєстрації Замовника на web-ресурсі Виконавця за адресою https://unihost.com (далі - «веб-сайт Виконавця») відповідно до Інструкцій, опублікованих на веб-сайті Виконавця (далі - «Інструкції Виконавця»), присвоєння номера Договору (у разі, якщо клієнтові не присвоєно номер договору, номером договору виступає облікове ім'я клієнта - далі «логін») і подальшої оплати Замовником рахунку, виставленого за допомогою web-інтерфейсу Виконавця, з дотриманням всіх умов, зазначених у Договорі. Замовник несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації при реєстрації.

1.4. Терміни, що використовуються в даному договорі

Сервер - програмно-апаратна обчислювальна система, що виконує сервісні функції по запиту клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Веб-сайт - сервер, що приймає запити від клієнтів, і видає їм відповіді, зазвичай у вигляді сторінок з гіпертекcтовой розміткою (html), сторінок даних, зображень, файлів, медіа-потоків та інших даних.

Веб-хостинг (віртуальний веб-сервер) - послуга з надання дискового простору для фізичного розміщення файлів замовника на сервері виконавця, постійно підключеному до мережі Інтернет.

IP-адреса - унікальний ідентифікатор, адреса пристрою, зазвичай комп'ютера, підключеного до локальної мережі або мережі інтернет, що використовується в Маршрутизованому мережевому протоколі (Internet Protocol) сімейства TCP / IP.

SSH-доступ - протокол, що дозволяє отримати доступ безпосередньо на сервер з обліковими даними користувача для віддаленого управління операційною системою в тому числі файлами і папками.

Доменне ім'я - символьне ім'я, що служить для ідентифікації областей (зон) - гілок ієрархічного простору імен мережі Інтернет, або доменів, відповідно до системи доменних імен DNS. Доменні імена дають можливість адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, інших служб) в зручній для людини формі.

Сервери імен DNS (Name server) - розподілена система перетворення доменного імені (імені комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу і навпаки.

Нік-хендл (nic-handle) - мережевий ідентифікатор, який містить контактну інформацію про певну людину або організації. Нік-хендл використовуються для встановлення посиланнями на контактні дані про власника (технічний контакт та інші) доменного імені. Сервіс Whois при видачі інформації про контактних осіб доменів посилається на їх нік-хендл.

Whois - сервіс, що працює по протоколу whois і призначений для отримання контактних даних та технічної інформації про доменні імена, IP-адресах і іншої мережевої інформації. Сервіс Whois є публічним (загальнодоступним) сервісом мережі Інтернет.

Спам - це не замовлені попередньо споживачами електронні повідомлення, які або є масовими, або в яких не наведено достовірні відомості про повну назву, власну поштову чи електронну адресу замовника чи відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких споживач не може припинити шляхом інформування про це замовника чи відправника.

Абуза (від англ. Abuse - образа, зловживання) - скарга користувачів, що спрямовується хостинг-провайдеру. У більшості випадків причиною написання Абуз служить розміщення сайтів з неправомірним змістом: порнографія, варез, порушення авторських прав (кіно, музика і т. д.), або розсилка спаму, фішинг і інші порушення.

Брутфорс (від англ. Brute force) - метод пошуку і злому певного значення (наприклад, пароль) шляхом перебору всіх теоретично можливих варіантів.

Фішинг (англ. phishing, від fishing - рибна ловля, вивуджування) - вид інтернет-шахрайства, метою якого є отримання доступу до конфіденційних даних користувачів - логінів, паролів, номерами карток і т.п.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. За Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику вибрані замовником Послуги, а Замовник приймає на себе обов'язок прийняти та оплатити зазначені Послуги. Опис Послуг, їх перелік і вартість опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця https://unihost.com. Веб-сайт Виконавця є публічним ресурсом, тобто таким, до якого мають доступ усі користувачі мережі Інтернет 24 години на добу 7 днів на тиждень.

2.2. При прийнятті умов Договору, Замовник зобов'язується оплатити обрані ним Послуги відповідно до Тарифів, зазначеними на веб-сайті Виконавця.

2.3. У перелік Послуг не входить надання можливості прийому-передачі електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, налагодження або діагностика персонального комп'ютера, модему та програмного забезпечення Замовника як в офісі Виконавця, так і з виїздом до Замовника, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

2.4. Виконавець здійснює реєстрацію доменного імені на підставі Договорів, укладених з адміністраторами доменів та іншими організаціями.

2.5. При наданні послуг в реєстрації доменного імені Виконавець не несе відповідальності за терміни і можливі затримки в реєстрації, пов'язані з технологічними особливостями реєструючої організації. Також Виконавець не відповідає за відмову організації в реєстрації домену з яких-небудь причин, не суперечать її внутрішньому Регламенту.

2.6. Нове доменне ім'я реєструється в тому випадку, якщо виконані всі необхідні умови, правила і норми його реєстрації, зокрема:

 • в заявці вказана повна і достовірна інформація, необхідна для реєстрації; дотримані правила даної доменної зони.
 • Права на доменне ім'я (імена), яке реєструється (реєструються), протягом усього строку, передаються Абоненту, за умови внесення відповідної плати, згідно розділу 5 даного Договору.
 • У разі, якщо реєстрований домен з яких-небудь причин неможливо оформити на Абонента, Виконавець має право оформити такий домен, вказавши свою контактну інформацію, при цьому, Виконавець не має право володіння на такі доменні імена і не претендує на них.
 • Абонент підтверджує, що на момент підписання договору, за його інформацією, ні реєстрація доменного імені, ні порядок його використання, не порушують прав інтелектуальної власності третіх осіб.
 • За зареєстрований домен (домени) за поточним договором, повернення грошових коштів не здійснюється ні за яких умов.
 • Зареєстрований домен (домени), з ініціативи Абонента може бути вилучений з реєстраційної бази достроково, при цьому він стане доступним для реєстрації третім особам.
 • Всі операції з доменом виконуються відповідно до правил і регламентами доменної зони, в якій він реєструється або зареєстрований:
  • Правила домену.UA [https://hostmaster.ua/policy/?ua]
  • Регламент реєстрації публічних доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua]
  • Особливості реєстрації доменів другого рівня [https://hostmaster.ua/2ld/]
  • Правила реєстрації та використання доменних імен в домені .УКР [http://uanic.net/pravila-registracii-i-polzovaniya-domennymi-imenami-v-domene-ukr/]
  • Правила реєстрації доменних імен в доменах .RU и .РФ [https://cctld.ru/files/pdf/docs/rules_ru-rf.pdf]
  • Права та обов'язки реєстрантів міжнародних доменних імен [http://www.icann.org/ru/resources/registrars/raa/registrant-rights-responsibilities]

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.1. На високому якісному рівні виконувати свої зобов'язання, коло яких визначено у Розділі 2 даного Договору.

3.1.2. Надавати Послуги відповідно до обраного Замовником тарифного плану та базових тарифів.

3.1.3. Не пізніше, ніж за 24 години (двадцять чотири години) попереджати Замовника про проведення профілактичних і ремонтних робіт, розсилаючи відповідні попередження на адресу електронної пошти Замовника.

3.1.4. Публікувати офіційні повідомлення, пов'язані з обслуговуванням Замовника та зміною тарифів на оплату, на веб-сайті Виконавця - unihost.com, а також розсилати їх на електронну пошту абонента, при необхідності.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. Надати повну, правдиву і точну інформацію в кількості, необхідній для надання послуг, які він запитує  /набуває. Інформація, надана Замовником, при необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

3.2.1 Своєчасно оплачувати Послуги Виконавця відповідно до вибраного тарифного плану та базових тарифів. Замовник зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на веб-сайті Виконавця - unihost.com.

3.2.2. Використовувати Послуги Виконавця тільки законним шляхом відповідно до чинного законодавства України та міжнародними актами, а також згідно з Правилами користування послугами, описаними в Додатку № 1 до даного Договору.

3.2.4. Погоджуючись з положеннями даного Договору, Замовник також підтверджує інформацію про те, що він володіє всіма знаннями і навичками, або у нього є співробітники, які володію такими, необхідними для коректного використання наданих Виконавцем послуг.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Виконавець має право припинити / блокувати доступ до послуг та відмовити у наданні Послуг у подальшому, відключити аккаунт і розірвати Угоду в односторонньому порядку з попереднім повідомленням або без такого та без повернення грошей у разі порушення правил, описаних в Додатку № 1 даного Договору - та / або порушень положень Розділу 4 та / або Розділу 5 даного Договору.

3.3.2. При підвищених потребах Замовника до апаратних та інших ресурсів, які надаються в рамках замовленого обслуговування, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника - припинити його обслуговування без повернення грошей та розірвати дану Угоду в односторонньому порядку.

3.3.3. Виконавець має право змінювати тарифи, що надаються Замовнику. Нові тарифи починають діяти з моменту публікації їх на офіційному сайті Виконавця - unihost.com. Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не здійснюється. У разі незгоди з новими тарифами, він направляє лист на електронну пошту Виконавця.

3.3.5. Виконавець має право вимагати Замовника надати електронні копії паспорта або інші документів, що підтверджують особу Замовника з метою забезпечення точності та правдивості інформації про реєстранта під час виконання операцій - зміна власника домену, зміна реєстратора домену (внутрішній і зовнішній трансфер), а також при достроковому видаленні домену . У випадку не надання запитаних даних, Виконавець залишає за собою право відмовити у проведенні зазначених операцій.Детальніше про процедуру верифікації клієнта.

3.4. Права Замовника:

3.4.1. Вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання Послуг відповідно до умов цієї Угоди.

3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію щодо якості, вартості та порядку надання Послуг.

3.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ І облік наданих послуг

4.1. Послуги надаються Замовнику протягом терміну дії Договору за умови внесення передоплати на підставі виставленого рахунку або наявності позитивного балансу, більшого чи рівного вартості послуги, на особовому рахунку / балансі (далі ОР) Замовника.

4.2. Прохання Замовника вважаються авторизованими (верифікованими) і виконуються Виконавцем, якщо вони були спрямовані з контактної електронної адреси (e-mail) Замовника. Прохання Замовника приймаються безпосередньо на e-mail адреси Виконавця, зазначені на сторінці Контакти на офіційному веб-сайті Виконавця, або через розділ Підтримка в особистому кабінеті клієнта на офіційному веб-сайті Виконавця. Будь-які звернення, виконані під іншим каналам: телефон, лайв-чат, скайп і т. п. Не вважаються авторизованими і носять виключно консультаційний характер.

4.9. Замовник, який уклав Договір за допомогою акцепту оферти, має право в будь-який час вимагати у Виконавця текст Договору, підписаний уповноваженим представником Виконавця та скріплений печаткою, а також акти виконаних робіт. Дані документи в кількості двох екземплярів направляються за адресою, вказаною Замовником.

4.10. Після отримання Виконавцем примірника цього Договору, підписаного з боку Замовника, з додатком копій Підтверджуючих документів, Замовник набуває в повному обсязі права, надані письмовим Договором.

4.11. У разі, якщо протягом 10 днів після надання послуг Замовник не звернувся до Виконавця з вимогою надати оригінали актів виконаних робіт, або ж не надав претензію до якості наданих послуг, оформлену згідно умов даного договору, вважається, що надані послуги чи виконані роботи відповідають вимогам договору і прийняті споживачем в повному розмірі, що підтверджується актом виконаних робіт, який підписаний Виконавцем.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість Послуг вказується на офіційному веб-сайті Виконавця.

5.2. Оплата Послуг здійснюється у формі передоплати на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця, згідно виставленого рахунку при оформленні замовлення на веб-сайті Виконавця. Також оплата може здійснюватися Замовником за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом.

5.3. Оплата здійснюється за період, який обчислюється в місяцях або роках, в залежності від виду послуги. Послуга може бути оплачена не менше ніж на мінімальний термін, можливий для надання даної конкретної послуги. Максимальний період надання послуги не може суперечити відповідним регламентуючих документів і законодавству України. Оплата є фіксованим платежем і оплачується Замовником незалежно від факту використання Послуг.

5.4. При оформленні Замовником платіжних документів в розділі «Призначення платежу» обов'язкове посилання на номер рахунку-фактури. При відсутності посилання на рахунок-фактуру, Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум в рахунок оплати послуг Замовника, а надходження платіжного документа не визнається акцептом Договору.

5.5. Факт оплати Послуг вважається підтвердженим, а ЛС Замовника поповненим, після надходження відомостей з банку про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, при обов'язковому дотриманні умов п. 5.4.

5.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на веб-сайті Виконавця і повідомлення на контактну електронну адресу (e-mail), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, зроблені по застарілих реквізитах.

5.7. У разі анулювання реєстрації доменного імені до закінчення терміну його дії, а також у разі передачі доменного імені іншій особі або на обслуговування іншому Реєстратору, в тому числі за рішенням суду, грошові кошти, за послуги з реєстрації / продовження реєстрації такого доменного імені, не повертаються , а відповідальність Виконавця по кожному такому доменному імені припиняється.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всі розумні зусилля і заходи з метою недопущення цього.

6.2. Виконавець не несе відповідальність за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику або третім особами в результаті використання або неможливості використання Послуги або завдані в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин.

6.3 Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента від віддалених мереж, функціонування яких призвело до занесення адреси такої мережі в списки, по яких програма доставки пошти Виконавця на здійснює прийом пошти.

6.4. Виконавець не несе відповідальність за якість каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, а також за повідомлення третіх осіб про позбавлення Замовника доступу і за можливі наслідки, які виникли в результаті відсутності такого попередження.

6.5. Виконавець не несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за даним Договором, яке сталося внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо), викрадення чи пошкодження зловмисниками ліній та станційних споруд або з вини Замовника.

6.6. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов'язаннях і витратам, пов'язаними з порушенням положень даного Договору Замовником або іншими особами, які використовують облікове ім'я (Login) і пароль Замовника; пов'язаними з використанням Інтернету за допомогою Послуг; пов'язаними з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в мережі Інтернет Замовником або іншими особами, які використовують його облікове ім'я (Login) та пароль.

6.7. Виконавець, Адміністратори доменних зон і Оператори Реєстрів не є відповідачами або співвідповідачами за будь-які наслідки використання або неправомірного використання доменних імен Замовника, в тому числі перед третіми особами, а також за порушення Замовником будь-яких прав третіх осіб.

6.8. Замовник несе відповідальність за підписання актів наданих послуг, виконаних робіт і направлення їх Виконавцю протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту їх отримання, а у разі незгоди в той же термін напрямок Виконавцю мотивованої відмови від підписання Акту, при цьому в разі не отримання Виконавцем підписаного акта або мотивованої відмови від підпису Акту протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх отримання, вважається що надані послуги чи виконані роботи відповідають вимогам договору і прийняті споживачем в повному розмірі, що підтверджується актом наданих послуг, який підписаний Виконавцем.

6.9. Згідно чинного законодавства України, Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризик, пов'язаний з використанням мережі Інтернет за допомогою Послуг. Зокрема, відповідальність за оцінку точності, повноти і корисності будь-яких думок, ідей або іншої інформації, а також якості і властивостей товарів і послуг, які поширюються в Інтернеті та надаються Замовником за допомогою Послуг.

6.10. Замовник несе повну відповідальність за збереження свого паролю та за збитки, які можуть бути нанесені в результаті його несанкціонованого використання. За фактом крадіжки облікового імені (Login) і пароля, викликаної з вини третіх осіб, Замовник має право направити на адресу Виконавця письмову заяву про зміну пароля з обов'язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату Послуг. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, що призвели до крадіжки, а для відшкодування збитків, заподіяних крадіжкою, Замовник повинен звернутися у відповідні слідчі і правоохоронні органи.

6.11. Відповідно до п.3 ст. 207 Цивільного кодексу України Сторони домовилися, що для підписання Актів в рамках виконання Договору, Виконавцем може використовуватися факсимільне відтворення підпису уповноваженої особи.

6.12. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в текст даного Договору без повідомлення про це Замовника. Зміни в Договорі набирають чинності з моменту опублікування їх на даній веб-сторінці.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі протиріччя між Сторонами щодо виконання цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов'язкову досудову форму врегулювання спорів шляхом пред'явлення претензії відповідно до Цивільного процесуального кодексу України.

7.2. До розгляду Виконавцем приймаються тільки ті претензії щодо Послуг, що заявлені Замовником в письмовій формі і в термін, який не перевищує 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника складає не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів.

7.3. Розгляд претензій, пов'язаних з наданням Послуг, здійснюється Виконавцем за умови пред'явлення Замовником відповідних фінансових документів, які підтверджують оплату Послуг, щодо яких заявлена претензія.

7.4. При розгляді спорів, Сторони мають право надавати роздруковані електронні листи (e-mail), як докази, із збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У разі, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутня, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет-Сервіс-Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист або незалежні експерти.

7.5. У випадку неможливості врегулювання шляхом переговорів спори вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

7.6. Цей Договір складений англійською, українською та російською мовами. У випадку виникнення суперечок російська версія має перевагу.

8. МОМЕНТ НАБУТТЯ ЧИННОСТІ ДОГОВОРУ. ТЕРМІН ДІЇ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

8.1. Дана Угода набуває чинності з моменту отримання оплати за Послуги від Замовника та діє протягом всього передплаченого терміну надання Послуг.

8.2. У разі внесення Замовником до закінчення терміну дії Договору оплати за Послуги на наступний розрахунковий період, дію Угоди продовжується автоматично на тих же умовах, що визначені в даній Угоді.

8.3. Угода припиняє свою дію у разі:

 • закінчення терміну дії Угоди у зв'язку з виконанням Сторонами всіх своїх зобов'язань;
 • відмови Замовника від Послуг;
 • відмови Виконавця від надання Послуг, після закінчення терміну дії Угоди;
 • розірвання Угоди у зв'язку з порушенням Замовником своїх обов'язків, зазначених у цій Угоді і Додатків до нього.

8.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в наданні Послуг Замовнику без роз'яснення причин.

8.5. У разі дострокового розірвання Угоди Замовник має право вимагати повернення коштів за передплачені послуги віртуального хостингу або віртуальних серверів (VPS). По кожному запиту рішення про виконання повернення коштів приймається індивідуально Виконавцем. Повернення коштів може бути виконаний тільки в платіжній системі, яка представлена на сайті Виконавця в розділі "Способи оплати". Передоплата за інші Послуги, крім віртуального хостингу і VPS, не повертається.

8.6. У разі дострокового розірвання Угоди сторони передбачають процедуру переходу доменного імені, делегованого Замовнику, до обслуговування іншим реєстратором без відміни делегування такого доменного імені.

8.7. З усіх питань, не врегульованих в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

9.1. Додатки є невід'ємною частиною даного Договору.

9.2. Додаток №1 — Умови надання послуг.

9.3. Додаток №2 — Політика конфіденційності.

10. НАЙМЕНУВАННЯ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ОНЛАЙН ДЕВЕЛОПМЕНТ»

11. ДОГОВІР ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Для укладення паперового договору юридичній особі необхідно звернутися з відповідним запитом на email: sales@unihost.com