Публічний договір (Публічна пропозиція)

 

 

Цей документ є еквівалентом усної угоди, приймається оплатою послуг або реєстрацією на сайті. Будь ласка, прочитайте текст договору, перш ніж розпочати реєстрацію або замовити послуги на нашому веб-сайті:

ГРОМАДСЬКИЙ ДОГОВІР на надання послуг

Наведена нижче інформація – це офіційна пропозиція (пропозиція) будь-якій фізичній, юридичній особі укласти Договір про надання послуг. Ця Угода є публічною, і її умови однакові для всіх клієнтів. Якщо ви погоджуєтесь з умовами поданої Угоди – ви можете оплатити послуги. У разі оплати послуг, Угода вважатиметься укладеною, і наша компанія є такою, яка взяла на себе зобов’язання надавати відповідні послуги.

  1. ПЕРЕДМОВА

1.1. Цей документ є офіційною пропозицією (публічною пропозицією) суб’єкта підприємницької діяльності «Unihost Inc», далі – «Підрядник», і містить усі основні умови надання послуг (описані в Політиці прийнятного використання).

1.2. Відповідно до Правил споживчих договорів Великобританії (13 червня 2014 р.), У разі прийняття наведених нижче умов та оплати послуг юридична чи фізична особа, тим самим прийнявши цю пропозицію, стає ЗАМОВНИКОМ.

1.3. Ця Угода може бути укладена одним із наступних способів:

  а) Підписавши його уповноваженими представниками Замовника та Виконавця;

  б) Реєстрацією Замовника на веб-ресурсі Виконавця за адресою https://unihost.com (далі – веб-сайт Виконавця) відповідно до Інструкцій, опублікованих на веб-сайті Виконавця (далі – інструкції Виконавця), призначаючи (якщо клієнт не має номера договору, номер рахунку – це ім’я для входу клієнта – далі – логін) та подальший платіж Замовником рахунку-фактури, виданого за допомогою веб-інтерфейсу Постачальника, за умови дотримання всіх умов, визначених Договором . Замовник несе відповідальність за достовірність цієї інформації при реєстрації.

1.4. Умови використання в цій угоді

Сервер – це апаратна / програмна система, яка виконує сервісні функції за бажанням клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.

Веб-сайт – це сервер, який приймає запити від клієнтів і надає відповіді на них, як правило, у вигляді сторінок із розміткою гіпертексту (HTML), сторінок даних, зображень, файлів, медіапотоків та інших даних.

Спам – це не електронні листи, замовлені користувачами, які є масовими або в яких немає достовірної інформації про повне ім’я, електронну пошту чи електронну адресу замовника або відправника цих повідомлень, або подальше отримання яких користувач не може припинити, повідомивши про це замовника або відправника.

Зловживання – скарга користувача на адресу хостинг-провайдера. У більшості випадків причиною написання зловживань є розміщення веб-сайтів із незаконним вмістом: порнографія, warez, порушення авторських прав (фільми, музика тощо) або розсилка спаму, фішингу та інших порушень.

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відповідно до Договору, Підрядник зобов’язується надавати Замовнику вибрані Замовником Послуги, а Замовник бере на себе зобов’язання приймати та оплачувати Послуги. Опис Послуг, їх перелік та вартість публікуються на офіційному веб-сайті Виконавця Unihost.com. Веб-сайт Виконавця – це державний ресурс, тобто такий, як усі користувачі Інтернету мають доступ до 24 годин на добу, 7 днів на тиждень.

2.2. Приймаючи умови Договору, Замовник зобов’язується оплатити вибрані ним Послуги відповідно до Тарифів, зазначених на веб-сайті Виконавця.

2.3. Перелік Послуг не включає можливість отримання та передачі електронних повідомлень Замовника в офісі Виконавця, налаштування або діагностування персонального комп’ютера, модему та програмного забезпечення Замовника як в офісі Виконавця, так і під час відвідування Замовника, як а також навчання навичкам в Інтернеті.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. На високому рівні якості виконують свої зобов’язання, сфера застосування яких визначена у розділі 2 цього Договору.

3.1.2. Надайте Послуги відповідно до обраного тарифного плану та базових тарифів.

3.1.3. Не пізніше ніж за 24 години (двадцять чотири години), щоб попередити Замовника про проведення профілактичних і ремонтних робіт, надсилаючи відповідні попередження на електронну адресу Замовника.

3.1.4. Публікуйте офіційні повідомлення, пов’язані з обслуговуванням клієнтів та зміною тарифів оплати на веб-сайті Виконавця – unihost.com, а також при необхідності надсилайте їх на електронну пошту абонента.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Надайте повну, правдиву та точну інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг, які вона запитує / набуває.

3.2.1 Сплачуйте за послуги Виконавця вчасно відповідно до обраного тарифного плану та основних тарифів. Замовник зобов’язується ознайомитись з інформацією про умови обслуговування та тарифи на веб-сайті Виконавця – unihost.com.

3.2.2. Використовуйте Послуги Виконавця лише на законних підставах відповідно до Політики прийнятного використання хостингу.

3.2.3. Замовник (Замовник) зобов’язаний дотримуватися правил отримання телекомунікаційних послуг при користуванні послугами Виконавця, а саме:

Не діяти надсилати, публікувати, передавати, відтворювати, надавати чи будь-яким чином використовувати інформацію, програмне забезпечення та інші матеріали, які можуть порушувати авторські права без відповідного дозволу власника авторських прав

Не публікуйте та не передайте через Інтернет будь-яку інформацію, що не відповідає сучасному міжнародному законодавству. Зокрема, це стосується інформації, яка вимагає:

повалення конституційного ладу;

порушення територіальної цілісності країни;

пропагандистська війна;

розпалювання расової, національної, релігійної ненависті;

вчинення терористичних актів.

не публікуйте та не передайте через Інтернет будь-яку інформацію, що містить елементи:

жорстокість;

насильство;

вміст для дорослих для дитячої та зоопаркової тематики;

приниження людської честі та гідності;

Не використовуйте сервер для надсилання електронної пошти та інших видів масових розсилок без дозволу отримувачів цих розсилок.

Не використовуйте сервер для надсилання повідомлень на підтримку злому та інших незаконних дій в Інтернеті

3.2.4. Погоджуючись з положеннями цієї Угоди, Замовник також підтверджує інформацію про те, що він володіє всіма знаннями та навичками, або у нього є працівники, які мають необхідні для правильного використання послуг, що надаються Виконавцем.

3.3. Права підрядника:

3.3.1. Виконавець має право припинити / заблокувати доступ до Послуг і відмовити надавати Послуги після цього, відключити рахунок та розірвати Договір в односторонньому порядку з попереднім звітом або без нього та без повернення грошей у разі порушення правил, описаних у Розміщення політики прийнятного використання.

3.3.2. Якщо потреби Клієнта в апаратних та інших ресурсах, що надаються в рамках замовленої послуги, збільшені, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, а в разі відмови Замовника припинити його послугу без повернення грошей. і розірвати цю Угоду в односторонньому порядку.

3.3.3. Виконавець має право змінювати тарифи, які надаються Замовнику. Нові тарифи починають діяти з моменту опублікування на офіційному веб-сайті Виконавця – unihost.com. Тарифи на вже передплачені послуги не змінюються. У разі незгоди Замовника з новими тарифами він надсилає листа на електронну пошту Виконавця.

3.3.4. Виконавець має право вимагати від Замовника надання електронних копій паспорта або інших документів, що підтверджують особу Замовника, щоб забезпечити точність та правдивість інформації, наданої Замовником під час реєстрації рахунку. У разі, якщо запитувані дані не надані, Виконавець залишає за собою право відмовити у виконанні зазначених операцій. Детальніше про процедуру перевірки клієнта.

3.4. Права клієнта:

3.4.1. Вимагати від Виконавця надавати Послуги своєчасно та якісно відповідно до умов цієї Угоди.

3.4.2. Отримати від Виконавця інформацію щодо якості, вартості та порядку надання Послуг.

3.4.3. Звернення до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо покращення якості послуг.

 

  1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ОБЛІКУВАННЯ РЕЗЕНДИРОВАНИХ ПОСЛУГ

4.1. Послуги надаються Замовнику протягом строку дії Договору за умови попередньої оплати на підставі виписаного рахунку або наявності позитивного залишку, більшого або рівного вартості послуги, на особистому рахунку замовника / бухгалтерський баланс.

4.2. Запити Клієнта вважаються уповноваженими (перевіреними) та виконаними Виконавцем, якщо вони були надіслані з електронної адреси Замовника (електронної пошти). Запити Клієнта приймаються безпосередньо на електронну адресу Виконавця, вказану на сторінці “Контакти” на офіційному веб-сайті, або через розділ “Підтримка” в особистому кабінеті клієнта на офіційному веб-сайті. Будь-які запити, зроблені за іншими каналами: телефон, чат в реальному часі, скайп тощо, не вважаються дозволеними та мають суто консультаційний характер.

4.3. Замовник, який уклав Договір шляхом прийняття пропозиції, має право в будь-який час вимагати від Виконавця текст Договору, підписаний уповноваженим представником Виконавця та скріплений печаткою, а також акти, виконані робота. Ці документи у кількості двох примірників надсилаються на адресу, вказану Замовником.

4.4. Після отримання Виконавцем копії цього Договору, підписаної Замовником, із доданими копіями підтверджуючих документів, Замовник повністю набуває прав, наданих письмовим Договором.

4.5. У випадку, якщо протягом 10 днів після надання послуг Замовник не подав претензії на якість наданих послуг, виконаних відповідно до умов цього договору, вважається, що надані послуги або виконана робота знаходиться в дотримання вимог договору та прийнятих споживачем у повному обсязі.

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПЛАТЕЖІ ПЛАТЕЖІ

5.1. Вартість Послуг зазначається на офіційному веб-сайті Виконавця.

5.2. Оплата послуг здійснюється у вигляді авансового платежу на розрахунковий рахунок або в касу Виконавця відповідно до рахунку-фактури, виданої при розміщенні замовлення на веб-сайті Виконавця. Також оплату Клієнт може здійснити за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard в режимі реального часу на веб-сайті Виконавця або іншим способом.

5.3. Оплата здійснюється за період, який обчислюється місяцями або роками, залежно від виду послуги. Послуга може бути оплачена як мінімум протягом мінімального періоду, який можна надати саме цю послугу. Максимальний термін надання послуги не може суперечити відповідним нормативним документам. Оплата – це фіксований платіж і сплачується Клієнтом незалежно від факту користування Послугами.

5.4. Коли Клієнт виписує платіжні документи у розділі «Призначення платежу», потрібне посилання на номер рахунку-фактури. За відсутності посилання на рахунок-фактура Виконавець не гарантує зарахування отриманих сум на рахунок послуг Замовника, а отримання платіжного документа не визнається прийняттям Договору.

5.5. Факт оплати за послуги вважається підтвердженим, і ЛС Клієнта поповнюється після отримання від банку інформації про перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця з обов’язковим дотриманням умов п. 5.4.

5.6. Клієнт несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. Під час зміни банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування нових реквізитів на веб-сайті Виконавця та повідомлення на контактну електронну адресу, Замовник несе повну відповідальність за здійснені платежі.

за застарілими реквізитами.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець не гарантує абсолютну безперервність або безпомилковість Послуг і не гарантує, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всіх розумних зусиль та заходів для запобігання цьому.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за пряму чи опосередковану шкоду, заподіяну Замовнику або третім особам внаслідок використання або неможливості користуватися Послугою або виникли внаслідок помилок, упущень, перебоїв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримки в роботі чи передачі даних або зміни функцій та інші причини.

6.3 Виконавець не гарантує прийняття пошти Абонента з віддалених мереж, функціонування яких призвело до перерахування таких мережевих адрес у списки, в яких програма доставки пошти Виконавця не отримує пошту.

6.4. Виконавець не несе відповідальності за якість публічних каналів зв’язку, через які здійснюється доступ до Послуг, а також за повідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення доступу Замовника та можливі наслідки, що виникли внаслідок відсутності такого попередження.

6.5. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Угодою, що сталися внаслідок форс-мажорних ситуацій (землетрусу, повені, урагану тощо), викрадення або пошкодження зловмисниками ліній та споруд станцій або через вина Замовника.

6.6. Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем за будь-якими зобов’язаннями та витратами, пов’язаними з порушенням Положенням цього Договору Замовником або іншими особами, які використовують Ім’я та пароль Логін Замовника; пов’язані з використанням Інтернету через Послуги; пов’язані з розміщенням або передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів в Інтернеті Замовником або іншими особами, які використовують його ім’я та пароль.

6.7. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризик, пов’язаний із використанням Інтернету за допомогою Послуг. Зокрема, відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей чи іншої інформації, а також за якість та властивості товарів та послуг, які розповсюджуються в Інтернеті та надаються Замовником через Послуги.

6.8. Замовник несе повну відповідальність за збереження свого пароля та за втрати, які можуть бути спричинені внаслідок його несанкціонованого використання. Після викрадення імені для входу та пароля, викликаного з вини третіх осіб, Замовник має право надіслати на адресу Виконавця письмову заяву про зміну пароля з обов’язковим додатком до заяви відповідного фінансового документа, що підтверджує плата за Послуги. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які призвели до крадіжки, а за компенсацію збитків, спричинених крадіжкою, Замовник повинен звернутися до відповідних слідчих та правоохоронних органів.

6.9. Виконавець залишає за собою право вносити зміни до цього Договору без повідомлення Замовника. Зміни в Договорі набувають чинності з моменту їх опублікування на цій веб-сторінці.

  1. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРУ

7.1. Усі суперечності між Сторонами щодо імплементації цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Сторони встановлюють обов’язкову досудову форму врегулювання спорів, пред’являючи позов.

7.2. На розгляд Виконавця приймаються лише ті претензії щодо Послуг, які задекларовані Замовником у письмовій формі та не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дня виникнення спірної ситуації. Період розгляду вимог Клієнта не більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів.

7.3. Розгляд претензій, пов’язаних із наданням послуг, виконується Виконавцем за умови, що Замовник подає відповідні фінансові документи, що підтверджують оплату за Послуги, щодо яких заявлена ​​претензія.

7.4. Розглядаючи суперечки, Сторони мають право надавати друковані електронні листи (електронні листи) як докази із збереженою у них технічною інформацією (заголовками). У разі відсутності технічної інформації (заголовків) такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронної пошти може підтвердити постачальник послуг Інтернету, за допомогою якого надсилається відповідна електронна пошта або незалежні експерти.

7.5. У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до міжнародного права.

  1. МОМЕНТ НАБУТТЯ ДОГОВОРОМ ЧИННОСТІ

8.1. Ця Угода набуває чинності з моменту отримання оплати за Послуги від Замовника та діє протягом усього передплаченого періоду надання Послуг.

8.2. У випадку, якщо Клієнт вносить плату за Послуги за наступний розрахунковий період до закінчення терміну дії Договору, Договір автоматично поновлюється на тих самих умовах, що визначені в цій Угоді.

8.3. Угода припиняється у таких випадках:

закінчення терміну дії Угоди у зв’язку з виконанням Сторонами всіх своїх зобов’язань;

відмова Замовника від Послуг;

відмова Виконавця від надання послуг після закінчення терміну дії Договору;

припинення дії Договору у зв’язку з порушенням Замовником своїх зобов’язань, зазначених у цій Угоді та Додатках до неї.

8.4. Виконавець може в будь-який час в односторонньому порядку відмовити в наданні Послуг Замовнику без пояснення причин відповідно до Політики прийнятного використання.

8.5. Без шкоди для будь-яких прав, що виникли за Договором, або будь-якого з його прав чи засобів правового захисту, будь-яка сторона може розірвати Договір про надання не менше ніж 30 днів письмового повідомлення іншій стороні. Незважаючи на вищезазначене, якщо ви погодили і оплатили Послуги щорічно, ми не будемо зобов’язані повертати будь-які прогнозні платежі, якщо скасовано вами протягом річного терміну.

8.6. З усіх питань, неврегульованих у цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством Великобританії.