Windows

W Windows XP/Windows Vista

 1. Wejdź w „Start”
 2. Naciśnij przycisk „Uruchom”
 3. W pojawiającym się oknie wpisz
  cmd
 4. Naciśnij klawisz Enter
 5. W pojawiającym się oknie wpisz polecenie czyszczenia DNS:
  ipconfig /flushdns
 6. Naciśnij  Enter
 7. Sprawdź odpowiedź systemu. Prawidłowa to:
  Successfully flushed the DNS Resolver Cache

Dla Windows Vista SP1/Windows 7

 1. Wejdź w menu „Start”.
 2. W polu „Szukaj” wpisz wiersz polecenia i wprowadź
  cmd
 3. Naciśnij klawisz Enter
 4. W pojawiającym się oknie wpisz polecenie czyszczenia DNS:
  ipconfig /flushdns
 5. Naciśnij klawisz Enter
 6. Sprawdź odpowiedź systemu. Prawidłowa dla Windows Vista to:
  Windows IP configuration successfully flushed the DNS Resolver Cache

  dla Windows 7 to:

  Successfully flushed the DNS Resolver Cache

 Windows 8/Windows 8.1/Windows 10

 1. Naciśnij kombinację klawiszy „Windows + X”, aby otworzyć menu kontekstowe systemu
 2. Wybierz opcję „Wiersz polecenia (administrator)”.
 3. W pojawiającym się oknie wpisz:
  ipconfig /flushdns
 4. Naciśnij Enter
 5. Sprawdź odpowiedź systemu. Prawidłowa to:
  Successfully flushed the DNS Resolver Cache

Окно командной строки Windows с выполненной командой flushdns.

Okno wiersza polecenia systemu Windows 10 z wykonanym poleceniem. flushdns.

Jeśli odpowiedź systemu jest inna, należy włączyć usługę DNSCache. W tym celu:

 1. Wejdź w menu „Start”.
 2. Przejdź do listy wszystkich aplikacji.
 3. Uruchom aplikację „Usługi” w folderze „Administracyjne”.
 4. W otwartym oknie znajdź usługę „Klient DNS”.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy na niej i wybierz „Uruchom ponownie” lub „Włącz”.

Po tym powtórz procedurę resetowania DNS

Dla Linux

W przypadku systemów Ubuntu Linux i dystrybucji zgodnych z Debianem (Linux Mint, Knoppix itp.)

 1. Otwórz terminal (zazwyczaj za pomocą „Ctrl+Alt+T”), lub skorzystaj z menu aplikacji.
 2. W pojawiającym się oknie terminala wpisz:
  sudo /etc/init.d/networking restart
 3. Naciśnij Enter
 4. Przy żądaniu wprowadź hasło administratora
 5. Naciśnij Enter
 6. Poczekaj na następną odpowiedź:
  [ ok ] Restarting networking (via systemctl): networking.service

Терминал Ubuntu с выполненной командой networking restart

Terminal Ubuntu z wykonanym poleceniem networking restart.

Jeśli odpowiedź nie jest taka, jak na powyższym zrzucie ekranu, to znaczy, że nie udało się wyczyścić pamięci podręcznej. Spróbuj inny sposób:

 1. Otwórz terminal (zazwyczaj za pomocą „Ctrl+Alt+T”), lub skorzystaj z menu aplikacji.
 2. W pojawiającym się oknie terminala wpisz:
  sudo apt install nscd
 3. Naciśnij Enter
 4. Przy żądaniu wprowadź hasło administratora
 5. Naciśnij
 6. Poczekaj, aż instalacja programu zostanie zakończona.
 7. Przeprowadź reset DNS. Wprowadź w terminalu:
  sudo /etc/init.d/nscd restart
 8. Naciśnij Enter

Dla СentOS

 1. Otwórz terminal
 2. W pojawiającym się oknie terminala wprowadź.
  nscd -i hosts
 3. Uruchom ponownie usługę DNS. Wprowadź w terminalu:
  service nscd restart
 4. Naciśnij Enter

Listę optymalnych serwerów dla swoich projektów można znaleźć na stronie serwerów dedykowanych.