W przypadku złożenia zamówienia za pomocą anonimowych środków płatniczych lub usług VPN, a także w przypadku podejrzenia nielegalnego lub oszukańczego korzystania z usług Unihost.com, firma zastrzega sobie prawo do żądania pełnej weryfikacji zamówienia klienta. Pełna weryfikacja zamówienia oznacza:

  1. Potwierdzenie tożsamości właściciela konta (akceptowane są skany/zdjęcia paszportu, prawa jazdy i inne dokumenty potwierdzające tożsamość)*. Dane zawarte w dokumentach muszą być zgodne z danymi podanymi w profilu klienta na stronie Unihost.com.
  2. Zdjęcie właściciela konta z dokumentem i papierem, na którym wpisana jest odręcznie aktualna data i tekst „dla Unihost”.
  3. Szczegółowy opis celów, dla których planowane jest korzystanie z usługi Unihost.com: tematyka projektu z podaniem domeny (jeśli dostępna), wykorzystanie oprogramowania specjalistycznego, itp.

Alternatywnymi metodami weryfikacji zamówienia są:

  1. Potwierdzenie tożsamości właściciela konta za pomocą profili w mediach społecznościowych (akceptowane są profile Linkedin starsze niż 1 miesiąc). Dane w profilach społecznościowych nie powinny być edytowane po dacie utworzenia konta na stronie Unihost.com.
  2. Potwierdzenie tożsamości płatnika (saldo konta jest doładowywane na minimalną kwotę kartą kredytową, te środki mogą być zwrócone na żądanie klienta). Dane płatnika muszą być zgodne z danymi podanymi w profilu klienta na stronie Unihost.com.

W wyjątkowych przypadkach weryfikacja klienta może być przeprowadzona poprzez rozmowę telefoniczną na numer wskazany w panelu klienta lub za pośrednictwem wideokonferencji.

W przypadku odmowy klienta poddania się weryfikacji zamówienia, Unihost.com zastrzega sobie prawo do całkowitego zablokowania dostępu klienta do swoich usług.

Przetwarzamy dane naszych klientów zgodnie z warunkami Polityki prywatności.