Installimage można uruchomić bezpośrednio z trybu ratunkowego na Twoim serwerze. Jest to wygodny interfejs z możliwością wyboru dystrybucji Linuxa. Masz pełną kontrolę nad partycjonowaniem swojego dysku (lub dysków) i możesz aktywować oprogramowanie RAID lub LVM za pomocą wygodnego edytora.”

Аutosetup

Jeśli skrypt installimage znajduje plik /autosetup w trybie ratunkowym, to ten plik jest automatycznie używany jako plik konfiguracyjny. Jeśli w pliku nie ma błędów, to menu i edytor nie są wyświetlane.”

Wykorzystanie installimage

Aby aktywować tryb rescue, zaloguj się do  Panelu Klienta na naszej stronie internetowej.”

Wybierz Usługi – Produkty/Usługi

Na liście odpowiedniego serwera po prawej stronie kliknij 'Zarządzaj produktem’

Naciśnij klawisz funkcyjny 'Rescue'”

Rescue

W polu wybierz na przykład system operacyjny Linux x64 i kliknij 'Aktywuj tryb rescue’:

Activate Rescue System

Po aktywowaniu pojawią się dane dostępu w trybie ratunkowym. Skopiuj te dane dostępu, a następnie przejdź do sekcji 'Restart’ i dokonaj restartu za pomocą jednej z trzech metod (jeśli nie zrestartujesz serwera, tryb ratunkowy nie zostanie aktywowany). Najszybszą metodą restartu jest 'Wysłanie CTRL+ALT+DEL na serwer’, ale ta metoda nie zadziała, jeśli obecnie zainstalowany jest system Windows. W takim przypadku wybierz 'Execute an automatic hardware reset”.

Execute a automatic hardware reset

Następnie należy zalogować się do systemu za pomocą SSH, korzystając z wcześniej skopiowanych danych.

Można rozpocząć procedurę instalacji:

root@rescue ~ # installimage

Zobaczysz menu, w którym będziesz mógł wybrać dystrybucję Linuxa i obraz z listy w podmenu.

Установка ОС на сервер при помощи installimage

Po wybraniu obrazu otrzymasz powiadomienie o uruchomieniu edytora, który otworzy plik konfiguracyjny.

Jako edytor używany jest Midnight Commander („mcedit”).

Obecne dyski w systemie są wyświetlane w pierwszej linii w zmiennej DRIVE<numer>. Nad każdą zmienną widoczny jest typ dysku. Jeśli chcesz zachować dysk w jego obecnym stanie, możesz go usunąć z pliku konfiguracyjnego, umieszczając „#” przed nim. Należy pamiętać, że wtedy numer w zmiennej DRIVE musi być zmieniony odpowiednio.

Na przykład:

ST31500341AS

#DRIVE1 /dev/sda

ST31500341AS

DRIVE1 /dev/sdb

Jeśli na serwerze jest kilka dysków, za pomocą zmiennych „SWRAID” i „SWRAIDLEVEL” możesz stworzyć programowy macierz RAID. Programowe macierze RAID wszystkich poziomów są stosowane do wszystkich dysków w konfiguracji (wymienionych w zmiennych DRIVE). Jeśli nie chcesz uwzględniać określonego dysku w macierzy, musisz go usunąć z konfiguracji (jak opisano powyżej).

Zmienna „BOOTLOADER” pozwala wybrać instalowany program rozruchowy, dostępne opcje to „Grub” lub „Lilo”. Wybierając „grub”, w zależności od instalowanego systemu operacyjnego, zostanie zainstalowany GRUB2 lub GRUB1 (stary grub).

Nazwę serwera ustawia się w zmiennej „HOSTNAME”.

Skrypt installimage obsługuje również konfigurację schematu partycjonowania dysku (w tym z LVM). Odpowiednia składnia jest opisana w przykładach w pliku konfiguracyjnym.

Po wyjściu z edytora za pomocą F10 (zapisz i wyjdź), zostanie sprawdzona poprawność składni pliku konfiguracyjnego. Jeśli w pliku znajdują się błędy, edytor zostanie otwarty ponownie

installimage

Jeśli widzisz taki komunikat po upływie 1-15 minut (w zależności od obrazu i partycjonowania), oznacza to, że twoj system jest gotowy.

Hasło root jest ustawione na aktualne hasło systemu ratunkowego.

Wykonaj 'reboot’ w trybie rescue:

root@rescue ~ # reboot

System, który właśnie został zainstalowany, zostanie uruchomiony, i będziesz mógł się do niego zalogować, nadal używając hasła z trybu ratunkowego.

Cechy

  • Podczas korzystania ze skryptu installimage do instalacji systemu Debian lub Ubuntu, czas dla zadań cron w pliku /etc/cron.d/mdadm jest ustawiany losowo

Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zainstalować systemu operacyjnego na serwerze, zawsze możesz zamówić usługę „Administracja serwerem” od Unihost

Pytania/оdpowiedzi

Czy tracę dane na dysku (lub dyskach)?

Tak. Wszystkie dane na wybranym dysku (lub dyskach) zostaną całkowicie usunięte, a utworzona zostanie nowa tabela partycji.

Dlaczego nie mogę utworzyć partycji większej niż 2 TB?

Tworzenie partycji większych niż 2 TB jest możliwe tylko przy użyciu tabeli partycji GUID (GPT). Aby to osiągnąć, należy wybrać GRUB2, ponieważ obsługuje on rozruch z dysków GPT.

Skrypt instalacyjny wyświetla błędy. Co mam teraz zrobić?

Najpierw proszę ponownie uruchomić proces instalacji.

Czy powinienem wprowadzać „all” na końcu tabeli partycji, czy mogę umieścić ten wpis w innym miejscu?

Parametr rozmiaru „all” w pliku konfiguracyjnym oznacza wykorzystanie dostępnej przestrzeni na dysku w danym momencie. Ponieważ partycje są tworzone jeden po drugim, po wprowadzeniu „all” tabela zakończy się, ponieważ nie będzie dostępnej wolnej przestrzeni. Oczywiście można również całkowicie zrezygnować z „all”.

Mam dwa (lub więcej) dysków. Czy skrypt instalacyjny może automatycznie utworzyć programowy RAID?

Tak, może on tworzyć programowe macierze RAID o poziomach 0, 1, 5, 6 i 10. W tym celu w pliku konfiguracyjnym są dwie opcje: SWRAID i SWRAIDLEVEL. Jeśli opcja SWRAID jest aktywowana (1), zostanie utworzona programowa macierz RAID o poziomie SWRAIDLEVEL.

Klawisz F10 nie działa. Po jego naciśnięciu wyświetla się „~21” (lub coś podobnego).

Naciśnij klawisz Escape, a następnie „0”. W większości przypadków to zastępuje klawisz F10.

Czy mogę używać logicznych partycji (LVM)?

Tak.

Wyskakuje mi błąd „Ze względu na konserwację skrypt installimage jest chwilowo niedostępny. Przepraszamy za niedogodności.”

Jeśli widzisz to komunikat, oznacza to, że aktualizowane są pewne części skryptu. Zazwyczaj zajmuje to kilka minut. Aby uniknąć błędów, konieczna jest blokada podczas instalacji aktualizacji. Będziesz mógł ponownie korzystać ze skryptu kilka minut po pojawieniu się tego komunikatu.

Kto jest autorem skryptu? Czy mogę go swobodnie używać?

Skrypt jest dostępny publicznie, a język programowania jest udostępniony na licencji GPL. Firma Unihost.com nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną zmodyfikowanymi wersjami skryptu. Nie świadczy również wsparcia w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących modyfikacji skryptu.

Jakie jest hasło użytkownika root do MySQL w obrazie LAMP?

Hasło użytkownika root do MySQL po zainstalowaniu obrazu LAMP zazwyczaj znajduje się w pliku /password.txt