W danym przewodniku chcę wam pokazać jak skonfigurować stronę klienta, ale konfiguracja po stronie serwera się nie róźni.
NTP (Networ Time Protocol) – jest to protokół do synchronizacji czasu na serwerze z czasem serweru centralnego.

Zainstalujcie i skonfigurujcie NTP daemona

W RHEL 8 protokół NTP jest realizowany tylko daemonem chronyd, który jest dostarczany przez pakiet chrony

# dnf install chrony

Dodajemy do pobierania automatycznego Chrony i włączamy służbę.

# systemctl enable chronyd
# systemctl start chronyd

Otwieramy plik konfiguracji Chrony.

# nano /etc/chrony.conf

Przejdźcie na swój własny serwer NTP lub inne w waszej strefie czasowej.

Pełną listę oficjalnych serwerów NTP możecie znaleźć TU

Sprawdzamy status.

# chronyc sources

Zainstalujcie NTPStat, w celu wyświetlenia stanu synchronizacji czasu.

# dnf -y install ntpstat
# ntpstat
synchronised to NTP server (2a04:92c7:e:bd2::e6b9) at stratum 3
time correct to within 13 ms
polling server every 64 s

Ustawienie strefy czasowej

Aby się upewnić, że na serwerze skonfigurowano odpowiednią strefę czasową należy wykonać poniższą komendę.

# timedatectl
Local time: Thu 2020-03-26 13:32:07 CET
Universal time: Thu 2020-03-26 12:32:07 UTC
RTC time: Thu 2020-03-26 12:32:07
Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
System clock synchronized: yes
NTP service: active
RTC in local TZ: no

Otrzymać pełną listę wszystkich dostępnych stref czasowych.

# timedatectl list-timezones

Ustaw swoją strefę czasową

# timedatectl set-timezone Europe/London
# date
Thu Mar 26 12:59:44 GMT 2020