Ten artykuł opisuje proces instalacji Proxmox Virtual Environment (otwartoźródłowego oprogramowania do zarządzania wirtualizacją serwerową), tworzenia maszyny wirtualnej, dodawania oddzielnego adresu IP dla maszyny wirtualnej oraz przedstawia przykładową konfigurację sieciową.

Zainstaluj Proxmox VE na systemie Debian Buster.

Zainstaluj standardowego Debiana Bustera i skonfiguruj statyczny adres IP.

Dodaj wpis do pliku /etc/hosts dla swojego adresu IP:

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
11.22.33.44 your_server_name.proxmox.com your_server_name

Dodaj repozytorium Proxmox VE:

echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list

Dodaj klucz repozytorium Proxmox VE:

wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-6.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg
chmod +r /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-6.x.gpg

Zaktualizuj repozytorium i system, wykonując polecenie:

apt update && apt full-upgrade

Zainstaluj pakiety Proxmox VE:

apt install proxmox-ve postfix open-iscsi

Na koniec zrestartuj serwer. Nowe jądro Proxmox VE powinno zostać automatycznie wybrane w menu GRUB.

Po tym możesz połączyć się z interfejsem administracyjnym poprzez przeglądarkę internetową. (https://your__server’s_ip_address:8006). Ponieważ mamy świeżą instalację i nie mamy jeszcze żadnych użytkowników, powinniśmy użyć konta root z naszym hasłem roota systemowego Linux oraz wybrać „PAM authentication” aby się zalogować.

 

Konfigurację sieci

Będziemy próbować skonfigurować dostęp do maszyn wirtualnych, korzystając z ustawienia DHCP i tworząc mostek sieciowy.

Konieczne jest uzyskanie oddzielnej adresu MAC dla adresu IP maszyny wirtualnej. Możesz uzyskać oddzielny adres MAC tylko dla jednego adresu IP. Nie możesz używać wielu adresów IP w jednej maszynie wirtualnej.

Przekazywanie pakietów między interfejsami (przekazywanie IP) na systemie hosta musi być włączone. Aby przekazywanie było automatycznie włączane po restarcie, odpowiednie zmiany muszą zostać wprowadzone w pliku /etc/sysctl.conf. Należy zauważyć, że przekierowanie jest domyślnie wyłączone.

sysctl -w net.ipv4.ip_forward = 1

Następnie konfigurujemy mostek sieciowy. Można to zrobić zarówno w interfejsie graficznym, jak i w konsoli.

Jeśli chcesz skonfigurować most sieciowy vmbr0 za pomocą interfejsu graficznego, musisz przejść do zakładki System -> Network. Następnie wybierz opcję Create – Linux Bridge:

W polu „Bridge ports” należy dodać urządzenie sieciowe.

W rezultacie otrzymasz taką konfigurację sieciową:

eśli chcesz skonfigurować i sprawdzić ustawienia sieciowe za pomocą konsoli, musisz przejść i edytować /etc/network/interfaces:

Jeśli wprowadzisz zmiany w tym pliku, musisz zastosować zmiany, wykonując

service networking restart

Dodanie adresu MAC dla maszyny wirtualnej

Po tym można utworzyć maszynę wirtualną.

Należy kliknąć przycisk Create VM i wypełnić odpowiednie pola, przejść do konfiguracji sieci.

W polach należy wprowadzić adres MAC swojego adresu IP, który jest dostępny dla Ciebie jako dodatkowy adres.

Przegląd dostępu do maszyny wirtualnej i sprawdzenie konfiguracji sieciowej.

Po pomyślnym utworzeniu maszyny wirtualnej, łączymy się z nią i widzimy, że sieć została skonfigurowana automatycznie. Mamy dostęp do sieci.

W przykładzie użyto systemu operacyjnego Windows.

W wybranych polach powinny znajdować się ustawienia Twojego dodatkowego adresu IP.

To wszytko!

Tagged: