Przed zainstalowaniem silnika CMS DLE (Datalife Engine) na hostingu, musisz dodać domenę do panelu ISPmanager 5. Jeśli domena jest już dodana w sekcji „Nazwy domen”, przejdź od razu do kroku 2.

Krok 1. Dodawanie domeny

Przejdź do menu „Domeny WWW” i kliknij przycisk „Utwórz”  Установка Datalife Engine на хостинг

1488121317796

W polu „Nazwa domeny” wpisz nazwę swojej domeny, a także zaznacz pole „Skrypty CGI” i kliknij przycisk „OK”, aby utworzyć domenę WWW.

1488121426879

Krok 2. Tworzenie bazy danych

Ponieważ do pracy z silnikiem CMS Datalife Engine niezbędna jest baza danych, musisz ją stworzyć. Aby to zrobić, przejdź do menu „Narzędzia” – „Bazy danych” i kliknij przycisk „Utwórz bazę danych”.

1488121648053

Wprowadź przyszłą nazwę bazy danych w alfabecie łacińskim, wybierz kodowanie bazy danych (najczęściej cp1251 lub utf8), a także wprowadź nazwę użytkownika i hasło w alfabecie łacińskim. Możesz skorzystać z „Generatora haseł”, aby utworzyć hasło. 1488117717337 Koniecznie zachowaj wprowadzone hasło.

1488121730042

Krok 3. Wczytywanie plików instalacyjnych

Skrypt Datalife Engine można nabyć na oficjalnej stronie: http://dle-news.ru/release. Po pobraniu odpowiedniego dystrybucyjnego pliku w panelu sterowania hostingu, przejdź do sekcji „Narzędzia” – „Menadżer plików”:

1488121894825

Przejdź do katalogu www/nazwa_twojej_domeny, w przykładzie jest to www/domain.com
Kliknij „Prześlij plik do bieżącego katalogu”.Закачать ISPmanager.

Wybierz wcześniej pobrany plik dystrybucji i kliknij przycisk „OK”:

1488121938048

Następnie w menedżerze plików musisz wybrać przesłany archiwum i kliknąć przycisk „Rozpakuj archiwa w bieżącym katalogu”.Установка Datalife Engine на хостинг .

W bieżącym katalogu zostanie utworzony folder z CMS Datalife Engine. Musisz wejść do folderu z DLE, a następnie przejść do folderu „upload” i skopiować wszystkie pliki do bieżącego katalogu domeny. Upewnij się również, że masz odpowiednie uprawnienia do folderów i plików. Uprawnienia dla folderów powinny wynosić 755, a dla plików – 644.

Krok 4. Instalacja.

Otwórz w przeglądarce swoją stronę internetową: http://nazwa_twojej_domeny/install.php, aby rozpocząć proces instalacji DLE.

Установка Datalife Engine на хостинг

Kliknij przycisk „Rozpocznij instalację”, zaznacz pole „Akceptuję tę umowę” i kliknij przycisk „Kontynuuj”.

Установка Datalife Engine на хостинг

Upewnij się, że wszystkie punkty spełniają minimalne wymagania i kliknij „Kontynuuj”.

Установка Datalife Engine на хостинг

Na etapie „Konfiguracja bazy danych” wprowadź „Nazwę użytkownika bazy danych”, „Hasło do bazy danych” oraz „Nazwę bazy danych”, które podałeś na kroku 2, a następnie kliknij „Kontynuuj”.

Установка Datalife Engine на хостинг

Po wykonaniu tych kroków DLE zostanie zainstalowany. Nie zapomnij po instalacji usunąć pliku install.php.

Установка Datalife Engine на хостинг

Jeśli potrzebujesz pomocy w administrowaniu serwerem, możesz zamówić usługę Administracji Serwerem od Unihost